Nama Program Studi : S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
Tanggal Berdiri : 11 Juli, 1996
SK Penyelenggaraan : 6220/D/T/K-N/2011
Tanggal SK : 5 April, 2011
Pilih prodi lain :
Dosen & Mahasiswa
Nama : Drs. Bambang Sugito, M.Sn.
JK : L
NIP : 196411161992031002
NIDN : 0016116401
     
Nama : Arif Hidajad, S.Sn., M.Pd.
JK : L
NIP : 196908252006041009
NIDN : 0025086908
     
Nama : Dra. Noordiana, M.Sn.
JK : P
NIP : 195902131987012001
NIDN : 0013025901
     
Nama : Dr. Anik Juwariyah, M.Si.
JK : P
NIP : 196804131992032001
NIDN : 0013046804
     
Nama : Dra. Eko Wahyuni Rahayu, M.Hum.
JK : P
NIP : 196011291990032001
NIDN : 0029116003
     
Nama : Welly Suryandoko, S.Pd., M.Pd.
JK : L
NIP :
NIDN : 0025038801
     
Nama : Drs. Bambang Soeyono, M.Hum.
JK : L
NIP : 196011201988031001
NIDN : 0020116004
     
Nama : Dr. I Nengah Mariasa, M.Hum.
JK : L
NIP : 196412311990021002
NIDN : 0031126422
     
Nama : Dra. Retnayu Prasetyanti Sekti, M.Si.
JK : P
NIP : 196503271991032003
NIDN : 0027036503
     
Nama : Dr. Autar Abdillah, S.Sn., M.Si.
JK : L
NIP : 196611062000031002
NIDN : 0006116607
     
Nama : Drs. Peni Puspito, M.Hum.
JK : L
NIP : 195602261988121001
NIDN : 0026025604
     
Nama : Drs. Djoko Tutuko, M.Sn.
JK : L
NIP : 195807271987011002
NIDN : 0027075805
     
Nama : Dra. Enie Wahyuning Handayani, M.Si.
JK : P
NIP : 196804241993032002
NIDN : 0024046802
     
Nama : Dra. Jajuk Dwi Sasanadjati, M.Hum.
JK : P
NIP : 196705111992022001
NIDN : 0011056713
     
Angkatan : 2012

Nama : ABDUL WAHHAAB
NIM : 12020134041
JK : L
     
Nama : PRASAJA DWI ASMARA
NIM : 12020134051
JK : L
     
Nama : ALISYA RETNAYU KARISMA
NIM : 12020134052
JK : P
     
Nama : KHAIRUL UMAM
NIM : 12020134221
JK : L
     
Nama : ANDAKA PARADIGMA PUTRA
NIM : 12020134228
JK : L
     
Angkatan : 2013

Nama : BINTANG FAJAR FIRMANSYAH
NIM : 13020134002
JK : L
     
Nama : Hanif Awalludin
NIM : 13020134004
JK : L
     
Nama : CHANDRIKA NIKEN TRYSTIANTI
NIM : 13020134022
JK : P
     
Nama : AYU RIRI FARADININGSIH
NIM : 13020134027
JK : P
     
Nama : SITI HAFIYYAH
NIM : 13020134028
JK : P
     
Nama : RADEN BIMO DEWANATA
NIM : 13020134043
JK : L
     
Nama : PROBO WIDIONO
NIM : 13020134047
JK : L
     
Nama : BAGAS RESTU RAHMANDA
NIM : 13020134083
JK : L
     
Nama : TIRA SYABILA AYU TRESNA
NIM : 13020134092
JK : P
     
Angkatan : 2014

Nama : ALISA CAHYANI
NIM : 14020134007
JK : P
     
Nama : KHARIZMA SAKA MARTA
NIM : 14020134009
JK : P
     
Nama : ANDIKA TRI PAMUNGKAS
NIM : 14020134014
JK : L
     
Nama : MOH SAICHUDIN
NIM : 14020134015
JK : L
     
Nama : DHIMAS NOOR SYAHPUTRA
NIM : 14020134018
JK : L
     
Nama : YULAI HARDINA CANDRA WULAN
NIM : 14020134029
JK : P
     
Nama : SELLA MAHDA SOFIYANA
NIM : 14020134034
JK : P
     
Nama : YENI NOVA RATNASARI
NIM : 14020134035
JK : P
     
Nama : BINTI ANA NADZIFAH
NIM : 14020134036
JK : P
     
Nama : DORA APRILIYA
NIM : 14020134037
JK : P
     
Nama : AFAN HUDA SASMITA
NIM : 14020134040
JK : L
     
Nama : ADITYA PUTRA BIANTORO
NIM : 14020134041
JK : L
     
Nama : MEYDYINA PUTRI HAPSARI
NIM : 14020134048
JK : P
     
Nama : KAMILA TRI NOVIYANTI
NIM : 14020134056
JK : P
     
Nama : REUNITA FITRIANINGRUM
NIM : 14020134065
JK : P
     
Nama : INDANA ZULFAH
NIM : 14020134066
JK : P
     
Nama : TRI UTAMI
NIM : 14020134069
JK : P
     
Nama : FIRDA NUR SAKINAH
NIM : 14020134074
JK : P
     
Nama : PRAMUDYA ARIF WICAKSONO
NIM : 14020134076
JK : L
     
Nama : ERWIN DWI APRILO
NIM : 14020134079
JK : L
     
Nama : JUNIACE AJENG PANGESTUNINGTYAS INGGARI
NIM : 14020134080
JK : P
     
Nama : OLLA VANNESA GERALDIN
NIM : 14020134081
JK : P
     
Nama : FAJARUDDIN MUBARAK
NIM : 14020134084
JK : L
     
Nama : DIAH WAHYU NURMARINI
NIM : 14020134088
JK : P
     
Nama : NENSI INDRIAWATI
NIM : 14020134089
JK : P
     
Nama : TUNGGUL PANUNTUN
NIM : 14020134090
JK : L
     
Nama : NITA SUKMAWATI
NIM : 14020134092
JK : P
     
Nama : ARI WICAKSONO
NIM : 14020134096
JK : L
     
Nama : WITYANING SUGESTIYO
NIM : 14020134099
JK : P
     
Nama : VANDA DEVIA RACHMASARI
NIM : 14020134102
JK : P
     
Nama : LALU MUHAMMAD GITAN PRAHANA
NIM : 14020134106
JK : L
     
Angkatan : 2015

Nama : DJADMIKO HERMANU
NIM : 15020134003
JK : L
     
Nama : DWI KURNIAWATI
NIM : 15020134004
JK : P
     
Nama : HAPSARI MUSTIKANINGRUM
NIM : 15020134005
JK : P
     
Nama : PUTERI AYU WAHYUNINGTIYAS
NIM : 15020134006
JK : P
     
Nama : NUR INNA AFIYAH
NIM : 15020134007
JK : P
     
Nama : AFIF FADLUL ROKHMAN
NIM : 15020134008
JK : L
     
Nama : INDANA ZULFA
NIM : 15020134009
JK : P
     
Nama : RIKA SURYA MEI WULANDARI
NIM : 15020134010
JK : P
     
Nama : KENDURI PRIMA DIYANTI
NIM : 15020134012
JK : P
     
Nama : ADITYA HASNI MUHAMMAD
NIM : 15020134013
JK : L
     
Nama : ACHMAD DEFRY AGUS MAULANA
NIM : 15020134014
JK : L
     
Nama : SIWI RAHAJENG PUSPITA SARI
NIM : 15020134015
JK : P
     
Nama : NURFITRI ARI WAHYUNING TYAS
NIM : 15020134016
JK : P
     
Nama : AQUITA VALENTINA PUTRI
NIM : 15020134018
JK : P
     
Nama : LUCHI NILA ROSANADA
NIM : 15020134019
JK : P
     
Nama : PUTRI KUSUMAWARDANI
NIM : 15020134020
JK : P
     
Nama : DODDY VIRGI PRASETYA
NIM : 15020134022
JK : L
     
Nama : NURIDZA SHALEHA DENHAS
NIM : 15020134023
JK : P
     
Nama : DYAH AYU GARNIS PRAMUDITA
NIM : 15020134026
JK : P
     
Nama : DINA LOWRENTZA AGUSTIN
NIM : 15020134027
JK : P
     
Nama : AHMAD BAIDHOWI
NIM : 15020134028
JK : L
     
Nama : TRI RETNO HAYUNINGTYAS
NIM : 15020134029
JK : P
     
Nama : AS'AD SUGANDI
NIM : 15020134031
JK : L
     
Nama : ELSA KURNIA DWI SEPTIANA
NIM : 15020134032
JK : P
     
Nama : AROHMAN BIDIN NA'IM
NIM : 15020134033
JK : L
     
Nama : NINDIA NAZMEI SARI
NIM : 15020134034
JK : P
     
Nama : AMBAWANI GELAR
NIM : 15020134035
JK : P
     
Nama : KARTINI YUNIA
NIM : 15020134036
JK : P
     
Nama : RIZKA WIDYANA KARTIKA
NIM : 15020134039
JK : P
     
Nama : RHIONGGO AJI PANGESTU
NIM : 15020134040
JK : L
     
Nama : RIZKY WITA RAHMADANI
NIM : 15020134041
JK : P
     
Nama : PUTRA OKTAVIAN TRI CANDRA
NIM : 15020134042
JK : L
     
Nama : SUSAN GAYUH PANGESTU
NIM : 15020134043
JK : P
     
Nama : ANDHIKA SATRIA PRATAMA
NIM : 15020134044
JK : L
     
Nama : FAHMI NIZAR MAULANA
NIM : 15020134045
JK : L
     
Nama : ARISTA PUTRI NOVIANTI
NIM : 15020134046
JK : P
     
Nama : HENI MAYANGSARI
NIM : 15020134047
JK : P
     
Nama : ACHMAD NABILA
NIM : 15020134048
JK : L
     
Nama : ROHMATULLOH
NIM : 15020134049
JK : L
     
Nama : AGUS SETIAWAN
NIM : 15020134050
JK : L
     
Nama : CLAUDIA ANINDITA DWIKA RATRI
NIM : 15020134051
JK : P
     
Nama : NANDA ROUDHOTUL JANNAH
NIM : 15020134052
JK : P
     
Nama : ARLINA HAPPY LUPITASARI
NIM : 15020134053
JK : P
     
Nama : SITI AISYAH
NIM : 15020134054
JK : P
     
Nama : TRI ASIYAH
NIM : 15020134055
JK : P
     
Nama : MUHAMMAD NUR MUSLIMIN
NIM : 15020134056
JK : L
     
Nama : PRAMEISWARA YULIAN BASKORO
NIM : 15020134059
JK : L
     
Nama : IKKE FISLELA MIFTAKHUL JANNAH
NIM : 15020134061
JK : P
     
Nama : HENGKI WIDYANTO
NIM : 15020134062
JK : L
     
Nama : SOLIKHAH MEISAROH
NIM : 15020134063
JK : P
     
Nama : LIA ROVI AMELANI
NIM : 15020134064
JK : P
     
Nama : SINDA AGUSTINA
NIM : 15020134065
JK : P
     
Nama : MEGAH AYU CAHAYATI
NIM : 15020134066
JK : P
     
Nama : SUPALI GUNARNO
NIM : 15020134067
JK : L
     
Nama : PUPUT YULIANA SAPUTRI
NIM : 15020134068
JK : P
     
Nama : GHINA ATIKA PRATIWI
NIM : 15020134069
JK : P
     
Nama : ANGGA YOGA SAPUTRA
NIM : 15020134070
JK : L
     
Nama : ERVINA YESSYEKA LOVIANI
NIM : 15020134071
JK : P
     
Nama : NIZAR MAZUMI
NIM : 15020134072
JK : L
     
Nama : YESCRY LENTERANIA Y
NIM : 15020134073
JK : P
     
Nama : I MADE MARIASA WASISTHA DHANARESSAKTI
NIM : 15020134075
JK : L
     
Nama : TITIK RIRIS SWASTUTI RAHAYU
NIM : 15020134076
JK : P
     
Nama : MOHAMMAD RUSDI
NIM : 15020134077
JK : L
     
Nama : PUTRI ANISSA
NIM : 15020134078
JK : P
     
Nama : ABDUL FATAH JAELANI
NIM : 15020134082
JK : L
     
Nama : INDRYANING TYAS PUTRI
NIM : 15020134083
JK : P
     
Nama : WIDI NUR META ZAIN
NIM : 15020134084
JK : P
     
Nama : ADITYA PRISMA SUGONDO
NIM : 15020134085
JK : L
     
Nama : RENO ARISTIA PUTRA
NIM : 15020134086
JK : L
     
Nama : BELLA ELMAR PUTRI TIDA
NIM : 15020134087
JK : P
     
Nama : KENYA KUSESWARI KANZHIRENGGANI
NIM : 15020134089
JK : P
     
Nama : AGUS MAHENDRA
NIM : 15020134092
JK : L
     
Nama : MOHAMAD KHATAMI PANGANDO
NIM : 15020134093
JK : P
     
Nama : CHRISTIANTI MEDIANA WIJAYA
NIM : 15020134094
JK : P
     
Nama : NURINA ZULFA FIRDAUS
NIM : 15020134095
JK : P
     
Nama : MAHARANI DHINDA GANES WAHYUNINGTYAS
NIM : 15020134096
JK : P
     
Nama : ADHYLA MAHADIKA
NIM : 15020134101
JK : L
     
Nama : AHYAN GIRI PANGESTU
NIM : 15020134102
JK : L
     
Nama : ELMY YAHYA ALYASIN
NIM : 15020134104
JK : P
     
Nama : SEPTANTI ARININGTYAS
NIM : 15020134105
JK : P
     
Nama : FIKA MAULINDA
NIM : 15020134106
JK : P
     
Nama : YASINTHA NGALE ACONG
NIM : 15020134107
JK : P
     
Nama : NEVRI VIDRA NARITA
NIM : 15020134108
JK : P
     
Nama : ALVANDI ABEDNEGO KURNIAWAN
NIM : 15020134109
JK : L
     
Nama : HERDIANSYAH
NIM : 15020134111
JK : L
     
Nama : MOHAMAD RAFLI ALI ASNAN
NIM : 15020134112
JK : L
     
Nama : NANDA HARTIN DWI LESTARI
NIM : 15020134113
JK : P
     
Nama : YOGA KURNIA PAMUNGKAS
NIM : 15020134115
JK : L
     
Nama : AYOGA INDHON MARDHIKA
NIM : 15020134116
JK : L
     
Nama : VITA NANDA DEWI
NIM : 15020134117
JK : P
     
Nama : MILA ROSA RALITA SANDRA
NIM : 15020134118
JK : P
     
Nama : Muhammad Fahrian Noor
NIM : 15020134120
JK : L
     
Nama : DHIYAN PURWAUZI ROMADHON
NIM : 15020134122
JK : L
     
Angkatan : 2016

Nama : SETYORINI RIZKI WULANDARI
NIM : 16020134001
JK : P
     
Nama : BUNDA ORIZA SATIVA ISYA'I
NIM : 16020134002
JK : P
     
Nama : Fitri Marthina Zhandy
NIM : 16020134003
JK : P
     
Nama : DINDA DEWI SETIYANINGRUM
NIM : 16020134004
JK : P
     
Nama : ERIF KURNIAWAN
NIM : 16020134005
JK : L
     
Nama : DWI KURNIAWATI
NIM : 16020134006
JK : P
     
Nama : YUANA ANIKE PUTRI
NIM : 16020134007
JK : P
     
Nama : PUPUT ANJAR PRATIWI
NIM : 16020134008
JK : P
     
Nama : ANDRIS DELASARI
NIM : 16020134009
JK : P
     
Nama : GUSTIN ARVIANA PUTRI
NIM : 16020134010
JK : P
     
Nama : DESTY ERIKA PUTRI
NIM : 16020134011
JK : P
     
Nama : LINTANG BAKDHIYAH HAPSARI
NIM : 16020134012
JK : P
     
Nama : ARI DIA TRY EFRITASARI
NIM : 16020134013
JK : P
     
Nama : FRISILIA YUDHA TANTYA WIDAKDO
NIM : 16020134014
JK : P
     
Nama : AROJA CAHYA COMARA
NIM : 16020134015
JK : P
     
Nama : DINNI ELLA SINTIA
NIM : 16020134016
JK : P
     
Nama : FIDHA AINIA
NIM : 16020134017
JK : P
     
Nama : ADINDA BELLA PUSPITANINGRUM
NIM : 16020134018
JK : P
     
Nama : PUTRI DWI LESTARI NUGROHO
NIM : 16020134019
JK : P
     
Nama : ZULY INDAH SETYAWATI
NIM : 16020134020
JK : P
     
Nama : GEMILANG BHINANGKIT IBRAFATAH
NIM : 16020134021
JK : P
     
Nama : DINDA FAEFINDARI
NIM : 16020134022
JK : P
     
Nama : SAMUEL BAYU WICAKSONO
NIM : 16020134023
JK : L
     
Nama : MOH. ERWIN HENDRY PUTRA
NIM : 16020134024
JK : L
     
Nama : NINDIA ALDINOV GUSTIANI
NIM : 16020134025
JK : P
     
Nama : RICHI SANTOSO
NIM : 16020134026
JK : L
     
Nama : AYUNDA ADI PRATIWI
NIM : 16020134027
JK : P
     
Nama : DIAJENG AYU SEKARNINGRUM
NIM : 16020134029
JK : P
     
Nama : WIEKE FITRI WIJAYANTI
NIM : 16020134030
JK : P
     
Nama : AYU MARIYA ULFA
NIM : 16020134032
JK : P
     
Nama : RENDRA ADI SAPUTRA
NIM : 16020134033
JK : L
     
Nama : MA'RIFATUL LATIFAH
NIM : 16020134034
JK : P
     
Nama : NINDHITA GAUTAMA
NIM : 16020134035
JK : P
     
Nama : RIA RAHAYU SEPTIKA
NIM : 16020134036
JK : P
     
Nama : RHAFLI BANIMAR TRIJAYA
NIM : 16020134037
JK : L
     
Nama : NILA RAHAYU NINGSIH
NIM : 16020134038
JK : P
     
Nama : ARTARA SELLA TYSHA
NIM : 16020134039
JK : P
     
Nama : NINDYA ARIE OCTAVIYANTI
NIM : 16020134040
JK : P
     
Nama : REKA ARIANTI
NIM : 16020134041
JK : P
     
Nama : FESTI DESYANTARI
NIM : 16020134043
JK : P
     
Nama : ERIC JANUAR NUGROHO
NIM : 16020134044
JK : L
     
Nama : MUHAMMAD RIDHO ANDI SAPUTRO
NIM : 16020134045
JK : L
     
Nama : ANGELINA ARIESTA DEWI
NIM : 16020134046
JK : P
     
Nama : SISKA DWI YULIYANTIKA
NIM : 16020134047
JK : P
     
Nama : AMALLIA MAHARDINI
NIM : 16020134048
JK : P
     
Nama : DESTRY HURIN'IN WIJAYA
NIM : 16020134049
JK : P
     
Nama : RIZCKY BANGKIT ALFARIZS
NIM : 16020134050
JK : L
     
Nama : ANITA DWIFALAH
NIM : 16020134051
JK : P
     
Nama : BELLA MEILINDA ANTORO
NIM : 16020134052
JK : P
     
Nama : ALFIAN ARIF RAMADHAN
NIM : 16020134053
JK : L
     
Nama : GRACE OLIVIERA FELLINY
NIM : 16020134054
JK : P
     
Nama : PRASASTI GHEA DWI DJAJANTI
NIM : 16020134055
JK : P
     
Nama : NITA LESTARI
NIM : 16020134056
JK : P
     
Nama : MOCHAMMAD AFIFUDDIN
NIM : 16020134057
JK : L
     
Nama : FITRI IKA FIRNAMITA
NIM : 16020134058
JK : P
     
Nama : MEIDHIMAS WAHYU NURHAFIID SUGITO
NIM : 16020134059
JK : L
     
Nama : KRISTIANA APRESIA
NIM : 16020134060
JK : P
     
Nama : MAL ARDHI ABDILLAH
NIM : 16020134062
JK : L
     
Nama : NURUL HALIMATUS SHOFIYA
NIM : 16020134063
JK : P
     
Nama : JEFRY DIO FIRMANSYAH
NIM : 16020134064
JK : L
     
Nama : KARTIKA RAMADHAN
NIM : 16020134065
JK : P
     
Nama : ROBY STEVANI RIFKY
NIM : 16020134066
JK : L
     
Nama : MEI PUTRI CAHYANINGRUM
NIM : 16020134067
JK : P
     
Nama : NADELA RIMANDA PUTRI
NIM : 16020134068
JK : P
     
Nama : DWI FALINDA BESTI PRATIWI
NIM : 16020134069
JK : P
     
Nama : ACHMAD OKTABRIAN YOGA MAHENDRA
NIM : 16020134070
JK : L
     
Nama : KRISMONLIA MARIS RAHAYU
NIM : 16020134071
JK : P
     
Nama : DHIMAS PRAYOGA
NIM : 16020134072
JK : L
     
Nama : LENY AYU MARTASARI
NIM : 16020134073
JK : P
     
Nama : VELY HILDA ELMANINGTIYAS
NIM : 16020134074
JK : P
     
Nama : CHORY FEBYANI PUTRI
NIM : 16020134075
JK : P
     
Nama : NIKEN NILASARI
NIM : 16020134077
JK : P
     
Nama : MUHAMMAD RIZAL AMANUDIN
NIM : 16020134078
JK : L
     
Nama : ARIF WICAKSONO DWI ARIANDI
NIM : 16020134079
JK : L
     
Nama : FADLIROH
NIM : 16020134080
JK : P
     
Nama : PRANA CARENZA ADITYA BAGASKARA
NIM : 16020134082
JK : L
     
Nama : FADHLAKAL JAMAL GHOFQRUASWAR
NIM : 16020134083
JK : L
     
Nama : TIAS ASTERIX
NIM : 16020134084
JK : P
     
Nama : YULIA FITRIANI
NIM : 16020134085
JK : P
     
Nama : PUTRI NOVITA SARI
NIM : 16020134086
JK : P
     
Nama : ENGGARDYANTO PRINGGO DHIGDHO
NIM : 16020134087
JK : L
     
Nama : DESTRIANTI SWARDHANI
NIM : 16020134088
JK : P
     
Nama : SABRY ROBBIE MUSTAPHA
NIM : 16020134089
JK : L
     
Nama : RISMA SUKMA WARDANA
NIM : 16020134090
JK : L
     
Nama : SONTA MAHENDRA
NIM : 16020134091
JK : L
     
Nama : ALFI SYAHRURRIDHANI
NIM : 16020134092
JK : L
     
Nama : MARIA YOLANDA UGE
NIM : 16020134093
JK : P
     
Nama : FETTY DAHLYA DWI ASTUTI
NIM : 16020134094
JK : P
     
Nama : ANGGUN RATNA RANI
NIM : 16020134095
JK : P
     
Nama : BELA AGUSTINA
NIM : 16020134096
JK : P
     
Nama : ELBANA DUTA PERWIRA
NIM : 16020134097
JK : L
     
Nama : LIVANIA EKA RIYANTI
NIM : 16020134098
JK : P
     
Nama : RIKO SAPUTRO
NIM : 16020134099
JK : L
     
Nama : CHIESA WYNALDA
NIM : 16020134100
JK : L
     
Nama : NANDA CAHYA ARDIYANTO
NIM : 16020134101
JK : L
     
Nama : KHUSNUL INDAH MARIYAULFAH
NIM : 16020134102
JK : P
     
Nama : FREDI SETYAWAN
NIM : 16020134103
JK : L
     
Nama : RIJAL MAJID DARMAWAN
NIM : 16020134104
JK : L
     
Nama : AMADEA PRATAMANIA
NIM : 16020134105
JK : P
     
Nama : ROMUALDUS AGO MITA
NIM : 16020134106
JK : L
     
Angkatan : 2017

Nama : MILLA CAHYA AINNISA
NIM : 17020134001
JK : P
     
Nama : AHMAD WAHYU AJI
NIM : 17020134002
JK : L
     
Nama : MARGARETA LIKISA MEDY
NIM : 17020134003
JK : P
     
Nama : DITA ARI SANDI
NIM : 17020134004
JK : P
     
Nama : BIMA NEGARA
NIM : 17020134005
JK : L
     
Nama : FEBRIYANTI MARDITYASARI
NIM : 17020134006
JK : P
     
Nama : MUHAMMAD ALI MASUD
NIM : 17020134007
JK : L
     
Nama : LINTANG NI LIA SURYA MANDALIKA
NIM : 17020134008
JK : P
     
Nama : RETNO AYU MAYANGSARI
NIM : 17020134009
JK : P
     
Nama : GOLDA NUR AINI
NIM : 17020134010
JK : P
     
Nama : NUR HALIMA
NIM : 17020134011
JK : P
     
Nama : ADINDA SEALVIA REFANDA
NIM : 17020134012
JK : P
     
Nama : MASYITOH ZALFA FITRIA POHAN
NIM : 17020134013
JK : P
     
Nama : SHINTA PUTRI SARI
NIM : 17020134016
JK : P
     
Nama : SISTER ESTEVINORA LOURENS
NIM : 17020134017
JK : P
     
Nama : NILA AINUN LUTHFIYAH
NIM : 17020134018
JK : P
     
Nama : TRI SULISTYOWATI
NIM : 17020134019
JK : P
     
Nama : VERLINDA EKA SEPTERIA
NIM : 17020134020
JK : P
     
Nama : MILA PRANESTI
NIM : 17020134021
JK : P
     
Nama : HANIDAR FEJRI DIAGUSTY
NIM : 17020134022
JK : P
     
Nama : JWALITA HISA KUMALA
NIM : 17020134023
JK : P
     
Nama : BAGUS SANTOSO DHARMAWAN
NIM : 17020134024
JK : L
     
Nama : YOGA KORNIAGUSTA
NIM : 17020134025
JK : L
     
Nama : FIRYAL NABILASARI
NIM : 17020134026
JK : P
     
Nama : PREVINIA WINDY VALINDA PUTRI
NIM : 17020134027
JK : P
     
Nama : TRI AJI NUR NUGROHO
NIM : 17020134028
JK : L
     
Nama : AMIRA
NIM : 17020134030
JK : P
     
Nama : BIMA ATYAASIN ANNUR
NIM : 17020134031
JK : L
     
Nama : SEKAR ARUM BANULIAN HARDININGTIAS
NIM : 17020134032
JK : P
     
Nama : NINDA PUSPITA FITRI
NIM : 17020134034
JK : P
     
Nama : RIZKIA INAYATUL MUKARROMAH
NIM : 17020134035
JK : P
     
Nama : JOHANA NATALIA MAWARNI
NIM : 17020134036
JK : P
     
Nama : MUSTIKA MAULANY SABILLA PUTRI
NIM : 17020134037
JK : P
     
Nama : BAYU AGENG RESWANDHA
NIM : 17020134038
JK : L
     
Nama : HARENDO HIBATUR ROHIM
NIM : 17020134039
JK : L
     
Nama : ANATSA SIYADAH
NIM : 17020134040
JK : P
     
Nama : NABILLA NUR KASIH KUSUMA PUTRI
NIM : 17020134041
JK : P
     
Nama : ELVA RIZKI ANGGRAENI
NIM : 17020134043
JK : P
     
Nama : YAYANG FEBIOLA
NIM : 17020134044
JK : P
     
Nama : FIKHI ADIYONO PRAYOGA
NIM : 17020134045
JK : L
     
Nama : MUHAMMAD AVERILL PRASDIATAMA
NIM : 17020134046
JK : L
     
Nama : ABALGISTA INTAN RAMZANA
NIM : 17020134047
JK : P
     
Nama : REZA RESQI OKTAVIA
NIM : 17020134048
JK : P
     
Nama : MOH KHOTIB HIDAYATULLAH
NIM : 17020134049
JK : L
     
Nama : VIGNADIA AURELITA ISWANDA
NIM : 17020134050
JK : P
     
Nama : OKY ANGGARISKA
NIM : 17020134051
JK : P
     
Nama : SHINTA KRISIANA DEWI
NIM : 17020134052
JK : P
     
Nama : YULFIA PUTRI RAHAYU
NIM : 17020134053
JK : P
     
Nama : ADELIA MARTHA OVIYANTI
NIM : 17020134054
JK : P
     
Nama : BUNGA FLAMBOYAN AMARA BUMI
NIM : 17020134055
JK : P
     
Nama : PRANSISCA FIBRIYANTIKASARI
NIM : 17020134056
JK : P
     
Nama : MERY VITALOKA SAKTI
NIM : 17020134057
JK : P
     
Nama : KRISTINA AYU PRIYANTI
NIM : 17020134058
JK : P
     
Nama : DELLA AYIS AROMA
NIM : 17020134059
JK : P
     
Nama : DESI RANI EKA PUTRI
NIM : 17020134060
JK : P
     
Nama : BRENDA CHINTYA LUCKY
NIM : 17020134061
JK : P
     
Nama : MOHAMMAD ROBITHOH ANSHORI
NIM : 17020134062
JK : L
     
Nama : BOY JANUARSITA SAPUTRA
NIM : 17020134063
JK : L
     
Nama : SITI NUR ALIFAH
NIM : 17020134064
JK : P
     
Nama : YUDHITA PUTRI HAPSARI
NIM : 17020134065
JK : P
     
Nama : MIFTHAKHUL LAILI
NIM : 17020134066
JK : P
     
Nama : DEDY ARLIANSYAH PRABOWO
NIM : 17020134067
JK : L
     
Nama : AISYAH RAMADHANI SISNIA
NIM : 17020134068
JK : P
     
Nama : ERVIANA DWI AGUSTYA
NIM : 17020134069
JK : P
     
Nama : DIFA PUSPARINI
NIM : 17020134070
JK : P
     
Nama : FORENITA IMANUEL DIKA CRISTY
NIM : 17020134071
JK : P
     
Nama : RIANISTA INDRA PRATAMA
NIM : 17020134072
JK : P
     
Nama : INDRA YOHANA
NIM : 17020134073
JK : L
     
Nama : MOCHAMAD FAUZI WIHARTO
NIM : 17020134074
JK : L
     
Nama : ANGGRIANI NUR KUMALASARI
NIM : 17020134075
JK : P
     
Nama : Selvi Ertina
NIM : 17020134076
JK : P
     
Nama : SEFTA NOVIA ANGGRAENI
NIM : 17020134077
JK : P
     
Nama : SETYA ARRY PANGESTU
NIM : 17020134078
JK : L
     
Nama : ELI YOGA OKTAVIAN
NIM : 17020134079
JK : L
     
Nama : YOSSINDRA AJI PURNAMA
NIM : 17020134080
JK : L
     
Nama : M. MISBAHUL MUNIR
NIM : 17020134081
JK : L
     
Nama : Muhammad Widad Ghiffari
NIM : 17020134082
JK : L
     
Nama : TOMACH FANDI ACHMAD
NIM : 17020134083
JK : L
     
Nama : Putri Rahayu
NIM : 17020134084
JK : P
     
Nama : NESTY DINIDA ALFAHMI
NIM : 17020134085
JK : P
     
Nama : DWI ATIKA
NIM : 17020134086
JK : P
     
Nama : SANITA PUTRI TUNGGAL DEWI
NIM : 17020134087
JK : P
     
Nama : KHOTIJAH QULTUBRO
NIM : 17020134088
JK : P
     
Nama : dzaky allam mahdy
NIM : 17020134089
JK : L
     
Nama : WILIS DWI AMBARWATI
NIM : 17020134090
JK : P
     
Nama : DHEA ARISTANTYA
NIM : 17020134091
JK : P
     
Nama : Bella crismanegara
NIM : 17020134092
JK : P
     
Nama : WINDA PERMATA PUTRI
NIM : 17020134093
JK : P
     
Nama : DINDA MASWATI PUTRI
NIM : 17020134094
JK : P
     
Nama : IVAN CHRIS HERMAWAN
NIM : 17020134096
JK : L
     
Nama : ARI WIRANTO
NIM : 17020134097
JK : L
     
Nama : Yudha Tripamungkas M.P
NIM : 17020134098
JK : L
     
Nama : Khafidhotul Khasanah
NIM : 17020134099
JK : P
     
Nama : DELPHINE AYU FAWITRADHIKA
NIM : 17020134101
JK : P
     
Angkatan : 2018

Nama : PUTRI NOVANICHA
NIM : 18020134002
JK : P
     
Nama : FAROSYATHUL IRDIANA
NIM : 18020134003
JK : P
     
Nama : LYBERTY RANUM ANNASTY AGNES
NIM : 18020134004
JK : P
     
Nama : AUGUSTA ALFIA NURROZA
NIM : 18020134005
JK : L
     
Nama : AYU SOFVIYA PUSPITASARI
NIM : 18020134006
JK : P
     
Nama : CHANTIKA FARIDDYAS FLAURENZA
NIM : 18020134007
JK : P
     
Nama : ADINDA SALSABILA CANTIKA
NIM : 18020134008
JK : P
     
Nama : ERIN TRIANA DEWI
NIM : 18020134009
JK : P
     
Nama : ARUM DEWI PUSPITASARI
NIM : 18020134010
JK : P
     
Nama : SINDHI GALUGAWATI SISKA
NIM : 18020134011
JK : P
     
Nama : SYINA DALILA
NIM : 18020134012
JK : P
     
Nama : ZAINUL ABIDIN
NIM : 18020134013
JK : L
     
Nama : SHOFI SOTYA SINARAWATTI
NIM : 18020134014
JK : P
     
Nama : BAYU AJI WICAKSONO
NIM : 18020134015
JK : L
     
Nama : ANNISA RIZQI AHMADI
NIM : 18020134016
JK : P
     
Nama : TOMAS SRI DAMEI
NIM : 18020134017
JK : L
     
Nama : NADYA PRIMESWARI SIYUNITA
NIM : 18020134018
JK : P
     
Nama : THALITA AYU SYAFITRI
NIM : 18020134019
JK : P
     
Nama : DHANI FEBRI ARTANTO
NIM : 18020134020
JK : L
     
Nama : ZUMROTUL HASANAH
NIM : 18020134021
JK : P
     
Nama : DELONIX REGIAGITA
NIM : 18020134022
JK : P
     
Nama : RESTI MAYANGSARI
NIM : 18020134023
JK : P
     
Nama : NARINDRA QONITA
NIM : 18020134024
JK : P
     
Nama : KESVEILLA SHINDI PUSPITASARI
NIM : 18020134025
JK : P
     
Nama : KARTIKA KANDHA DEVYANTI
NIM : 18020134026
JK : P
     
Nama : JIHAN ANDINI
NIM : 18020134027
JK : P
     
Nama : ADELLIA PRATIWI
NIM : 18020134029
JK : P
     
Nama : ENDAH SRI ISTIKHOMAH
NIM : 18020134030
JK : P
     
Nama : VENANSIUS ALDHO ARIYARSO
NIM : 18020134032
JK : L
     
Nama : NEVI CARASAVIT INDAH PERMATASARI
NIM : 18020134033
JK : P
     
Nama : RENDI JAYA RISWANTO
NIM : 18020134034
JK : L
     
Nama : ARELLIANO WIDODO
NIM : 18020134036
JK : L
     
Nama : RINI WIDYASTUTI
NIM : 18020134037
JK : P
     
Nama : HARINTAYOGA ADHI PRATAMA
NIM : 18020134038
JK : L
     
Nama : META DELIANA SANTI
NIM : 18020134039
JK : P
     
Nama : VICTOR BINTANG GEMILANG
NIM : 18020134040
JK : L
     
Nama : EGA PUTRA ANUGERAH ICHYA MUKTI
NIM : 18020134041
JK : L
     
Nama : MELLANY OCTA SALSABILA SUGIARTO
NIM : 18020134042
JK : P
     
Nama : FERNANDA BAGUS FAHRIZAL RAFI
NIM : 18020134043
JK : L
     
Nama : DIANA WAHYU NIKMATIN
NIM : 18020134044
JK : P
     
Nama : LINTANG ASMORO AJI
NIM : 18020134045
JK : L
     
Nama : FENY TWORINDA DEWANTARI
NIM : 18020134046
JK : P
     
Nama : ANISSA YULISETYOWATI
NIM : 18020134047
JK : P
     
Nama : OKTAVIANUS GEDION ANDI PRADANA
NIM : 18020134048
JK : L
     
Nama : ACHADDIENA FATCHIYATUR ROCHMI
NIM : 18020134049
JK : P
     
Nama : EFVANTISA FANANDA ATHIVIHZA
NIM : 18020134050
JK : P
     
Nama : ALDEWA RISKANADI
NIM : 18020134051
JK : L
     
Nama : REYNALDO ADRIAN MUDA SIJABAT
NIM : 18020134052
JK : L
     
Nama : TALITHA ARDELIA JATINDRA
NIM : 18020134053
JK : P
     
Nama : MUCHAMMAD GOHAN DWI HANDIYANI
NIM : 18020134054
JK : L
     
Nama : RORO AYU KUSUMANINGTYAS
NIM : 18020134055
JK : P
     
Nama : FITRI DWI ANUGERAH MILLENIAN
NIM : 18020134056
JK : P
     
Nama : NATASHA JULIAN PERMATASARI
NIM : 18020134057
JK : P
     
Nama : RIKI RAHMAT DINATA
NIM : 18020134058
JK : L
     
Nama : GILANG ABIE PRASETYO
NIM : 18020134059
JK : L
     
Nama : REGITA AYU APRININDRASARI
NIM : 18020134060
JK : P
     
Nama : NOVELLA NANDA MURTI
NIM : 18020134061
JK : P
     
Nama : KHARISMA
NIM : 18020134062
JK : P
     
Nama : RIZAL PAHLEVI
NIM : 18020134063
JK : L
     
Nama : INDAH TRIWULANDARI
NIM : 18020134064
JK : P
     
Nama : Toni Ardiansyah
NIM : 18020134065
JK : L
     
Nama : GUNTUR AJIE PANGESTU
NIM : 18020134066
JK : L
     
Nama : SEPTIAN BRAHMATYA YUDHA
NIM : 18020134067
JK : L
     
Nama : CAHYO BINTORO
NIM : 18020134068
JK : L
     
Nama : RISKI ASMYRANDA
NIM : 18020134070
JK : L
     
Nama : ANTONIUS FRANS ARI SANDRIAWAN
NIM : 18020134071
JK : L
     
Nama : ADI BAGUS SYAHRIL IRAWAN
NIM : 18020134072
JK : L
     
Nama : ALVINA SHOFIA DEWI
NIM : 18020134073
JK : P
     
Nama : VIONITA RIZKYKA ARIYANTO
NIM : 18020134074
JK : P
     
Nama : NAIM MUSTHOFA
NIM : 18020134075
JK : L
     
Nama : DELLA ULFIYA RAMADHANI
NIM : 18020134077
JK : P
     
Nama : AURA YOGA AULIA
NIM : 18020134078
JK : P
     
Nama : AISYAH RAHMAWATI
NIM : 18020134079
JK : P
     
Nama : ALFRIDA DANNISA NINGRUM
NIM : 18020134080
JK : P
     
Nama : ACHMAD SYAIFUDDIN NOVIANSYAH
NIM : 18020134081
JK : L
     
Nama : FEBYANA VALENTIN
NIM : 18020134083
JK : P
     
Nama : RESIERA NEVADA ERIS FRADHENA
NIM : 18020134084
JK : P
     
Nama : IQBAL MUHAMMAD SYAHRIZAL MAULANA
NIM : 18020134085
JK : L
     
Nama : FIKRRY NIRWANNANDA PRIESTIANA PUTRA
NIM : 18020134086
JK : L
     
Nama : ANNISA DAMAYANTI
NIM : 18020134087
JK : P
     
Nama : MOH. TEGAR FAJAR ASMAWARDHANA
NIM : 18020134088
JK : L
     
Nama : BRIAN KALLA PRATAMA
NIM : 18020134089
JK : L
     
Nama : TABAH LUH PENATAS
NIM : 18020134090
JK : L
     
Nama : HALIMATUSSA' DIYAH AYUNINGTYAS
NIM : 18020134091
JK : P
     
Nama : NOVIONA FAZIRA
NIM : 18020134092
JK : P
     
Nama : VANANDA DWI PUSPITA
NIM : 18020134093
JK : P
     
Nama : DEVINA PUSPITASARI
NIM : 18020134094
JK : P
     
Nama : ALVINDA YULIA RATRI KIRANA
NIM : 18020134095
JK : P
     
Nama : RISMI SEKAR AGUSTINE
NIM : 18020134096
JK : P
     
Nama : NANDA ANNISA FERYANTARI
NIM : 18020134097
JK : P
     
Nama : ELSA RISMA APRILIANA
NIM : 18020134098
JK : P
     
Nama : ANDINI SEPTA ALMIRA
NIM : 18020134099
JK : P
     
Angkatan : 2019

Nama : Nur Hidayanto Hadi Nugroho
NIM : 19020134001
JK : L
     
Nama : Wimantika Andri Saputra
NIM : 19020134002
JK : L
     
Nama : Fany Aisyah Ramadhani
NIM : 19020134003
JK : P
     
Nama : Kevin Ihza Mahendra
NIM : 19020134004
JK : L
     
Nama : Priyo Bekti Asmoro Aji
NIM : 19020134005
JK : L
     
Nama : Ni Nengah Wira Lufi Amilia
NIM : 19020134006
JK : P
     
Nama : Meta Fiari Riskiana Putri
NIM : 19020134007
JK : P
     
Nama : Lingga Pebi Nadiantika
NIM : 19020134008
JK : P
     
Nama : Vinka Yolanda Septiahadi
NIM : 19020134009
JK : P
     
Nama : Ayu Ratna Sari
NIM : 19020134010
JK : P
     
Nama : Kheisya Gita Kristyara
NIM : 19020134011
JK : P
     
Nama : Devi Robiatul Adawiyah Subagio
NIM : 19020134012
JK : P
     
Nama : Neysa Odelia Putri
NIM : 19020134013
JK : P
     
Nama : Klarista Melianita Putri
NIM : 19020134014
JK : P
     
Nama : Shafira Bella Rahmawati
NIM : 19020134015
JK : P
     
Nama : Salsabila Afina Amalia
NIM : 19020134016
JK : P
     
Nama : Damar Trisna Asih
NIM : 19020134017
JK : P
     
Nama : Alifia Kenya Arya
NIM : 19020134018
JK : P
     
Nama : Claudia Salsa Wahyudiana
NIM : 19020134019
JK : P
     
Nama : Rafiahtussyahidah Kurniatulloh
NIM : 19020134020
JK : P
     
Nama : Amelia Hertha Cahyani
NIM : 19020134021
JK : P
     
Nama : Ririn Puspitasari
NIM : 19020134022
JK : P
     
Nama : Lala Frisca Nanda Gustina
NIM : 19020134023
JK : P
     
Nama : Friscela Amanda Wardhani
NIM : 19020134024
JK : P
     
Nama : Vanny Delia Maulina Ayu
NIM : 19020134025
JK : P
     
Nama : Parindra Pralampito
NIM : 19020134026
JK : L
     
Nama : Nada Salsabila Pitaloka
NIM : 19020134027
JK : P
     
Nama : FARIZKA SUCI HANDAYANIK
NIM : 19020134028
JK : P
     
Nama : PUTRI AMEILIA HARYONO
NIM : 19020134029
JK : P
     
Nama : ARISTA HIDAYATI MUCHAMMAD
NIM : 19020134030
JK : P
     
Nama : Ananda Putri Ferwirani
NIM : 19020134031
JK : P
     
Nama : Niarahma Diana
NIM : 19020134032
JK : P
     
Nama : WILUJENG DAMAYANTI
NIM : 19020134033
JK : P
     
Nama : NATALIA ROSLAVINA UTOMO
NIM : 19020134034
JK : P
     
Nama : Delvi Favilia
NIM : 19020134035
JK : P
     
Nama : Alfaina Salma Azhar
NIM : 19020134036
JK : P
     
Nama : DIKY BIMA PUTRA
NIM : 19020134037
JK : L
     
Nama : RHESAJAYA
NIM : 19020134038
JK : L
     
Nama : Winda Fitrah Ayudestina
NIM : 19020134039
JK : P
     
Nama : FERDIKA ANANDA CHRISTIANSYAH
NIM : 19020134040
JK : L
     
Nama : ZAKIYYAH AJENG WIDIASTUTI
NIM : 19020134041
JK : P
     
Nama : Irfan Nur Mahmudi
NIM : 19020134042
JK : L
     
Nama : Ari Chandra Pamungkas
NIM : 19020134043
JK : L
     
Nama : KIRANADELLA CAHYA RATRI
NIM : 19020134044
JK : P
     
Nama : Mechy Alwiyanti
NIM : 19020134045
JK : P
     
Nama : Siti Mei Saroh
NIM : 19020134046
JK : P
     
Nama : Vicenza Farriel Totti
NIM : 19020134047
JK : L
     
Nama : Estu Candra Anggraini
NIM : 19020134048
JK : P
     
Nama : ANDREA RUDI SAPUTRA
NIM : 19020134049
JK : L
     
Nama : Anggis Defrina Ayu Permatasari
NIM : 19020134050
JK : P
     
Nama : DEWI SEPTIYANI
NIM : 19020134051
JK : P
     
Nama : Farid Munawwar
NIM : 19020134052
JK : L
     
Nama : Rian Hidayat
NIM : 19020134053
JK : L
     
Nama : Emalia Tarisha Putri
NIM : 19020134054
JK : P
     
Nama : PUPUT ANDAYANI
NIM : 19020134055
JK : P
     
Nama : EVA TRI SANTOSO
NIM : 19020134056
JK : P
     
Nama : DANIN MAULA
NIM : 19020134057
JK : L
     
Nama : AGENG WIRO LEKSONO
NIM : 19020134058
JK : L
     
Nama : Aulia Nanda Arsyika
NIM : 19020134059
JK : P
     
Nama : Sindy Widaningtyas
NIM : 19020134060
JK : P
     
Nama : ULIL HUSNA
NIM : 19020134061
JK : P
     
Nama : YENI ANUBA ARIFA
NIM : 19020134062
JK : P
     
Nama : TINTA AURISTA
NIM : 19020134063
JK : P
     
Nama : NANDA SHOFIA
NIM : 19020134064
JK : P
     
Nama : Sindi Dahnasti Pratiwi
NIM : 19020134065
JK : P
     
Nama : VIVI ISMAWATI
NIM : 19020134066
JK : P
     
Nama : Nila Ayu Risma Afianti
NIM : 19020134067
JK : P
     
Nama : Muhamad Zakariya
NIM : 19020134068
JK : L
     
Nama : Farida Nur Wahyu Sabilillah
NIM : 19020134069
JK : P
     
Nama : UMMI KULSUM
NIM : 19020134070
JK : P
     
Nama : Daniel Bagus Sajiwo
NIM : 19020134071
JK : L
     
Nama : Rhafa Sectio Pratama
NIM : 19020134072
JK : L
     
Nama : MOHAMMAD ABDUL AZIS
NIM : 19020134073
JK : L
     
Nama : WAHYU FIRDA PASKABHAKTI
NIM : 19020134074
JK : L
     
Nama : Doejan Grada Hafizh
NIM : 19020134075
JK : L
     
Nama : CHORIDATU ZUHRIYAH JANNAH
NIM : 19020134076
JK : P
     
Nama : TATAS SATRIAGUNG
NIM : 19020134077
JK : L
     
Nama : Septian Indrawan Putra
NIM : 19020134078
JK : L
     
Nama : NABILAH ZINTA AMALIYA FAIQOH
NIM : 19020134079
JK : P
     
Nama : Sultan Daffa Islami Akbar
NIM : 19020134080
JK : L
     
Nama : ARIKA LINTANG PERDANA
NIM : 19020134081
JK : P
     
Nama : Galang Katon Baskoro
NIM : 19020134082
JK : L
     
Nama : ANGELA DIONNE ANTOINETTE ROSARY SWARNADWIPA
NIM : 19020134083
JK : P
     
Nama : Alfonsus Aresto Utomo
NIM : 19020134084
JK : L
     
Nama : ERLYNA FATMAWATI
NIM : 19020134085
JK : P
     
Nama : M. HIZA ALTHOF NABAWI
NIM : 19020134086
JK : L
     
Nama : POPPY PURNAMASARI
NIM : 19020134087
JK : P
     
Nama : Farah Salsabilla
NIM : 19020134088
JK : P
     
Nama : akbar rizqi hadiyanto
NIM : 19020134089
JK : L
     
Nama : Muhammad Auliya Rahman
NIM : 19020134090
JK : L
     
Nama : Arlista Dinda Agustin
NIM : 19020134091
JK : P
     
Nama : Ulfa Nur Afifah
NIM : 19020134092
JK : P
     
Nama : EVIE ARTININGTYAS
NIM : 19020134093
JK : P
     
Nama : Okki Oktavian Nugroho
NIM : 19020134094
JK : L
     
Nama : BAGAS TOTO WIJAYA
NIM : 19020134095
JK : L
     
Nama : TATAS AGLIS BUDI JATMIKO
NIM : 19020134096
JK : L
     
Nama : Khafiidh Dwi Armi Putra
NIM : 19020134097
JK : L
     
Nama : Laila Keylife
NIM : 19020134098
JK : P
     
Nama : Fajar miftakhul ilmi
NIM : 19020134099
JK : L
     
Nama : Carolina Keling
NIM : 19020134100
JK : P
     

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno