Nama Program Studi : D4 Transportasi
Tanggal Berdiri : 7 Juli, 2008
SK Penyelenggaraan : 15230/D/T/K-N/2013
Tanggal SK : 20 Maret, 2013
Pilih prodi lain :
Dosen & Mahasiswa
Angkatan : 2019

Nama : Zherlinda Zerra Ismail
NIM : 19051427001
JK : P
     
Nama : Ananda Yudistira Pratama
NIM : 19051427002
JK : L
     
Nama : Muhammad Bahrul Ulum
NIM : 19051427003
JK : L
     
Nama : AFIFA UMMU KHULSUM
NIM : 19051427004
JK : L
     
Nama : Amalia nala rohmatal aza
NIM : 19051427006
JK : P
     
Nama : Dwi Prastya Nurcahaya
NIM : 19051427007
JK : P
     
Nama : Mochammad Fuad Andriansyah
NIM : 19051427008
JK : L
     
Nama : ARDI SHINA TOYA SAHARA
NIM : 19051427009
JK : L
     
Nama : Erika Yeni Purwitasari
NIM : 19051427010
JK : P
     
Nama : RACHMA FEBRIANTY PUTRI
NIM : 19051427011
JK : P
     
Nama : ALDILA NURUL AZIZAH
NIM : 19051427012
JK : P
     
Nama : Prathita Muti'a Yuzaeva
NIM : 19051427013
JK : P
     
Nama : FAIRUZ ADINATA
NIM : 19051427014
JK : L
     
Nama : Maheswari Anggit Kinanthi
NIM : 19051427015
JK : P
     
Nama : ALFIATUS AISYAH NURHIDAYAH
NIM : 19051427016
JK : P
     
Nama : Imelda Raudhatul Inayah
NIM : 19051427017
JK : P
     
Nama : MOCHAMAD NAUFAL HASIB
NIM : 19051427018
JK : L
     
Nama : NAUFAL ALIF WIBOWO
NIM : 19051427019
JK : L
     
Nama : Naufal Izza Irhami
NIM : 19051427020
JK : L
     
Nama : Helmaliana Elvira Putri A'yuni
NIM : 19051427021
JK : P
     
Nama : Ayu Amalia Listyaningrum
NIM : 19051427022
JK : P
     
Nama : Fitroh Maulana Rizki
NIM : 19051427023
JK : L
     
Nama : BUGER WIJAYA YUANA
NIM : 19051427024
JK : L
     
Nama : Muflihatin Nahar
NIM : 19051427025
JK : P
     
Nama : ANDIKA FIRDAUS AKBAR
NIM : 19051427026
JK : L
     
Nama : ELIZA AULIA MISBAH
NIM : 19051427027
JK : P
     
Nama : Alvira Maydina Putri Setiawan
NIM : 19051427028
JK : P
     
Nama : Hanif Adib Nahardiyanto
NIM : 19051427029
JK : L
     
Nama : Muhammad Rahul
NIM : 19051427030
JK : L
     
Nama : ERISA WIDYA SEPTIKA
NIM : 19051427031
JK : P
     
Nama : Muhammad Alwan Fauzan Zaki
NIM : 19051427032
JK : L
     
Nama : IRA NILUH RINJANI
NIM : 19051427033
JK : L
     
Nama : R.ANDITO BAGUS PRANATA
NIM : 19051427034
JK : L
     
Nama : Moch Rizal Adi Wibowo
NIM : 19051427035
JK : L
     
Nama : Ninda Dwi Septiyani
NIM : 19051427036
JK : P
     
Nama : Lily choirun nisa
NIM : 19051427037
JK : P
     
Nama : selly adiza siswanto
NIM : 19051427038
JK : P
     
Nama : Lila Dearestriyani Pranoto
NIM : 19051427039
JK : P
     
Nama : Royhan Alfaridzi Rahman
NIM : 19051427040
JK : L
     
Nama : Jossy Ardhan Pratama
NIM : 19051427041
JK : L
     
Nama : WIRA BIMANTARA
NIM : 19051427042
JK : L
     

© 2019. Develop BY PPTI UNESA TEAM
Powered By ALim Sumarno